top of page

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

CYKLOTÁBOR 2023

Také v roce 2023 chystá naše školní družina prázdninovou akci v podobě příměstského tábora - CYKLOPRÁZDNINY.

Kdy CYKLOTÁBOR proběhne? V týdnu od 17. do 21. července 2023

Jakou část dne společně strávíme? Od 6,30 do 16,00 hodin

Kdo se může přihlásit? Jakékoliv dítě, které umí jezdit na kole.

Musí být přihlášené dítě žákem ZŠ v Bílém Podolí? Určitě nemusí, rádi poznáváme nové kamarády. :)

Kolik CYKLOTÁBOR stojí a jak je možné zaplatit? Cena je 250,-Kč na den. Počet přihlášených dní tedy vynásobíme touto částkou a zjistíme celkovou cenu. Platbu je pak potřeba poslat na účet školy č. 188170297/0300.

Co všechno je v ceně?  V ceně je zahrnutý oběd, pitný režim na celý den, odměny, dárek, vstupné.

Co bude náplní CYKLOTÁBORA? Všechno, co se točí okolo kola. :) Takže nezbytná výbava, pravidla silničního provozu, dopravní značky, ale hlavně jízda na kole po blízkém i vzdálenějším okolí, jízda zručnosti a doprovodný program (stolní a sportovní hry, vodní hrátky v bazénu,....)

Co potřebuje každý přihlášený? Všichni potřebují seřízené kolo, na kterém umí jezdit, helmu na kolo, láhev na pití, batoh na záda, sportovní oblečení dle počasí a svačinu.

Jak je možné se přihlásit? Jednoduše stačí vyplnit online přihlášku a je to. :) Tlačítko s proklikem na online přihlášku je umístěno na konci článku.

Když vás napadne ještě jiná otázka, neváhejte svůj dotaz napsat zspodoli@centrum.cz

Další případné informace a nezbytné dokumenty budou zaslány na uvedený email všem přihlášeným do 31. 5. 2023.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024


13. dubna 2023 od 13.30 do 16.00 hodin v 1. patře budovy základní školy


Povinnost přijít k zápisu
• K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte, které dovrší věku 6 let do 31. 8. 2023.
• Předběžně lze zapsat (nezávazně) na písemnou žádost zákonných zástupců i děti, které dovrší 6 let věku od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023.
• Zákonný zástupce přinese k zápisu občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (ke stažení vpravo).

 

Žádost o odklad
• K odkladu školní docházky je třeba písemná žádost rodičů adresovaná ředitelství školy (ke stažení vpravo). Přílohou žádosti musí být:
1. Doporučení odborného lékaře s podrobným udáním důvodů
2. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení
Škole by měly být doručeny v následujících dnech po zápisu do 1. ročníku základní školy, nejpozději do konce dubna tohoto roku.


Organizace zápisu
• Formální část – zákonný zástupce předloží požadované dokumenty, sdělí zástupci základní školy potřebné informace.
• Motivační část – motivace dítěte pro školní docházku, orientační posouzení školní připravenosti (tato část není pro dítě povinná).
• V odůvodněných případech je možné podat výše uvedené dokumenty elektronicky (datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem) nebo poštou, a to do 13. dubna 2023.


Kritéria přijímání dětí
Pro přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 je stanoven limit 25 žáků.
• V případě vyššího počtu žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání jsou přednostně k povinné školní docházce přijímány děti s trvalým místem pobytu ve školském obvodu.


Individuální vzdělávání
V případě zájmu zákonných zástupců o individuální vzdělávání dítěte je nutné podat Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, po rozhodnutí o přijetí předloží zákonný zástupce Žádost o povolení individuálního vzdělávání.

Srdečně zveme předškoláky a jejich rodiče.
 

Zápis z informační třídní schůzky

Akce školy pro rok 2022/2023

Kotva 1

DOKUMENTY

Kotva 2
Kotva 3
bottom of page