DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Datum: 7. dubna 2022                                                                         

Čas: 14.00 – 16.00 hodin

Místo: 1. patro budovy základní školy

Povinnost přijít k zápisu

·       K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte, které dovrší věku 6 let do 31. 8. 2022.

·       Předběžně lze zapsat (nezávazně) na písemnou žádost zákonných zástupců i děti, které dovrší 6 let věku od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022.

·       Zákonný zástupce přinese k zápisu občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

·       K zápisu je možné dostavit se pouze na 1 školu, dítě nemůže být po zápisu evidováno na více školách.

Žádost o odklad

·      K odkladu školní docházky je třeba písemná žádost rodičů adresovaná ředitelství školy. Přílohou žádosti musí být:

1.              Doporučení odborného lékaře s podrobným udáním důvodů

2.              Doporučení příslušného školského poradenského zařízení

Škole by měly být doručeny v následujících dnech po zápisu do 1. ročníku základní školy, nejpozději do konce dubna tohoto roku.

Organizace zápisu

·      Formální část – zákonný zástupce předloží požadované dokumenty, sdělí zástupci základní školy potřebné informace.

·      Motivační část – motivace dítěte pro školní docházku, orientační posouzení školní připravenosti (tato část není pro dítě povinná).

Kritéria přijímání dětí

Pro přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 je stanoven limit 25 žáků.

·     V případě vyššího počtu žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání jsou přednostně k povinné školní docházce přijímány děti s trvalým místem pobytu ve školském obvodu.

Individuální vzdělávání

V případě zájmu zákonných zástupců o individuální vzdělávání dítěte je nutné podat Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, po rozhodnutí o přijetí předloží zákonný zástupce Žádost o povolení individuálního vzdělávání.

Všechny žádosti najdete také na webových stránkách školy v sekci Důležitá sdělení – Dokumenty.

 

Srdečně zveme předškoláky a jejich rodiče.

 

V Bílém Podolí dne 28. února 2022                                      Mgr. Stanislava Šindelářová

                                                                                                                 ředitelka školy

 

DOKUMENTY