NĚCO MÁLO O NÁS

Mgr. Stanislava Šindelářová

ředitelka školy


Co máte vystudováno?

V době, kdy už jsem byla spojená s touto školou, jsem vystudovala na vysoké škole v Ústí nad Labem obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. O něco později také nezbytné Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení. Za sebou mám také řadu školení a vzdělávacích kurzů, které mi pomáhají při práci s dětmi. 

 

Co Vás přivedlo na tuto školu?

Faktorů pro můj vstup na tuto školu bylo několik - přestěhovala jsem se do obce, v této škole pracovala paní Alena Hudcová, kterou jsem znala a hlavně velká touha pracovat s dětmi a vyzkoušet si nepoznané.  (Měla jsem jen krátkou zkušenost z velké městské školy.) Způsob výuky na malotřídní škole mi už tehdy přišel neskutečně zajímavý a zároveň náročný. Byla to tedy výzva.

 

Jak dlouho na této škole působíte?

Moment, budu chvíli počítat.... V září to bude 14 let. To to ale letí. :)

 

Jaká je vaše pracovní náplň na této škole?

Dělám, co je potřeba. :) Ne, teď vážně.  Už druhý rok mám tu čest tuhle naši školu rodinného typu řídit. Mojí hlavní pracovní náplní tedy je zajišťovat podmínky pro výchovně vzdělávací proces dětí v mateřské škole a žáků ve škole základní. Vedu tým lidí a starám se o to, aby vše dobře fungovalo, aby byl naplňován školní vzdělávací program, aby byly všechny děti rozvíjeny dle svých možností a aby byl zajištěn individuální přístup ke každému z nich. Zároveň se starám o materiální zabezpečení, komunikaci se spolupracujícími institucemi a v neposlední řadě také o povědomí o naší škole. Současně působím jako učitelka, někdy asistentka pedagoga. Učím převážně český jazyk a matematiku a již řadu let provázím naše prvňáčky jejich prvním školním rokem. To je také hlavní důvod mé aktivity s předškoláky. Zpravidla jednou za měsíc s nimi trávím odpoledne, abych je co nejvíc poznala a mohla co nejlépe připravit prostředí a podmínky pro jejich první školní rok. Je pravda, že za dobu, co tu působím, jsem si vyzkoušela už ledasco. :) Před těmi 14 lety jsme začínala jako vychovatelka ve školní družině, i na toto období moc ráda vzpomínám, byla to příležitost, jak děti poznat z jiného úhlu. 

 

Jaký je Váš cíl?

Jéééé, těch já mám. :) Spokojené děti, žáky, jejich rodiče a kolegyně. 

Jako učitelka si přeji vybudovat pevné základy u našich žáků. Aby se všichni do školy těšili              a spolupodíleli se na vzdělávání. Aby odcházeli dobře připraveni a vybaveni na svoji životní cestu.

Mým cílem, jako ředitelky, je co nejvíce využít potenciál malotřídní školy. Díky menšímu počtu žáků ve třídách se lépe daří v oblastech poskytování individuálního přístupu a vzdělávání každému  z našich žáků; brzkého odhalení nadání nebo případného oslabení a včasné nastavení odpovídajících podmínek vzdělávání; preventivního působení a předcházení sociálně patologických jevů. Velkou předností je zároveň spojení ročníků v jedné třídě. Žáci jsou vedeni k samostatnosti, velmi intenzivně tak rozvíjí tolik potřebné kompetence k řešení problémů. Mnohem častěji než kamarádi z velkých škol pracují ve dvojicích nebo skupinách, učí se spolupracovat a vzájemně komunikovat. .... A takhle bych mohla ještě chvilku pokračovat. :) Když to shrnu - hlavním cílem je osobnostní růst a rozvoj talentů u každého našeho žáka v ideálních podmínkách, jaké malotřídní škola bezesporu poskytuje. 

Co Vás baví ve volném čase?

Ve volném čase nejraději relaxuji v přírodě a na zahrádce. Mám ráda různé tvůrčí činnosti, takže často tvořím nějaké školní pomůcky nebo dekorace. A konečně - přebytečnou energii vybíjím při běhání. :)

Stánička 2 d.jpg
Mgr. et Bc. Anna Vojáčková, DiS.

zástupkyně ředitelky školy


Co máte vystudováno?

Vystudovala jsme toho hodně. :) Ale zmíním hlavně Univerzitu J. A. Komenského v oboru učitelství a speciální pedagogika.

 

Co Vás přivedlo na tuto školu?

Na tuto školu mě přivedl inzerát paní ředitelky a chuť znovu pracovat na malotřídní škole. Kdysi jsem pracovala v malotřídní škole v Malíně, tu ale bohužel v té době zavřeli. Prošla jsem několika školami různých velikostí, mám tedy srovnání. Když se opět naskytla příležitost vrátit se na malotřídní školu, která mě kdysi okouzlila, využila jsem ji. 

 

Jak dlouho na této škole působíte?

Na této škole působím od září 2019. :) 

 

Jaká je vaše pracovní náplň na této škole?

Co tu dělám? Učím! :) Zasvěcuji žáky do tajů vědy a čtenářství. Také vymýšlím jak zpestřit
vyučování soutěžemi a jinými aktivitami. Důraz kladu na prožitkové učení, individuální přístup a žáky vedu k hodnocení vlastní práce. Myslím si, že v mé tématicky zaměřené třídě rozhodně není nuda. :)  

 

Jaký je Váš cíl?

Mým cílem je probudit čtenářské dovednosti v každém žáčkovi naší školy. Čtenářství je velmi důležité. Snažím se volit zábavné metody, které u žáků nenásilnou formou prohlubují vztah ke čtení. Žáci nečtou "povinnou" četbu, ale plní Čtenářské bingo, které je alternativnější a zároveň také atraktivnější, tvoří prezentace, v průběhu roku sepisují zážitky z jednotlivých měsíců a tvoří tak knihu Můj školní rok. Kromě toho Vedu Čtenářský klub. :) 

Co Vás baví ve volném čase?

Baví mě toho hodně. :) Nejvíce asi tvoření z jakéhokoliv materiálu a pořádání nejrůznějších akcí
pro děti a tvořivé rodiče. Ráda také jezdím se svou rodinou na výlety po krásách naší
republiky. 

anča 2_Fotor.jpg
Ing. Šárka Nováková

asistentka pedagoga, učitelka AJ


Co máte vystudováno?

Vystudovala jsem gymnázium, VŠCHT v Praze a kurz pro asistenty pedagoga. Každý rok se účastním vzdělávacích kurzů anglického jazyka.

Co Vás přivedlo na tuto školu?

Přivedla mě láska k dětem a malotřídní kolektiv, kterým jsem jako malá prošla. Možnost pracovat na zkrácený úvazek a mít tak čas i na svou rodinu a koníčky.

 

Jak dlouho na této škole působíte?

Na naší malotřídní škole budu již čtvrtým rokem.

 

Jaká je vaše pracovní náplň na této škole?

Pracuji jako asistentka pedagoga. Mojí předností je trpělivost a tak dětem pomáhám tak  trpělivě, jak potřebuji. :) Moji velkou vášni je anglický jazyk, který zde budu učit třetím rokem.  Velmi mě těší, jak rychle děti nový jazyk zvládají a jsou pro něj zapálené. Nova slovíčka se objevují i v jejich mluvě mezi kamarády a notuji si anglické písničky. Již druhým rokem zde budeme vyučovat podle metodiky Wow, která děti vede k aktivnímu používání jazyka zábavnou formou ve videích a písničkách s rodilým mluvčím. Tato metodika má úspěch jak na naší skole, tak v mnoha státech světa.

Jaký je Váš cíl?

Mým cílem je pomoci dětem, které pomoc ve výuce potřebují. A dále rozvíjet v dětech kladný vztah k cizímu jazyku a hlavně mít hodiny takové, aby nás všechny výuka bavila. :)

Co Vás baví ve volném čase?

Svůj volný čas trávím nejraději s rodinou.

šárka_Fotor.jpg
Bc. Jana Kořínková

vychovatelka, učitelka výchovných předmětů


Co máte vystudováno?

Po ukončení gymnázia jsem absolvovala pomaturitní studium na Střední odborné uměleckořemeslné škole při Školském ústavu umělecké výroby a souběžně s ním Školu šití Ireny Čihákové.  Při zaměstnání jsem později vystudovala studijní program Vychovatelství na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Co Vás přivedlo na tuto školu?

Byla to hlavně změna pracovního prostředí, touha zkusit něco nového – od téměř dospělých dětí přejít k menším, které baví tvořit. Přání uplatnit svoji kreativitu v dětském kolektivu.

 

Jak dlouho na této škole působíte?

Na naší malotřídní škole působím od roku 2016.

 

Jaká je vaše pracovní náplň na této škole?

Pracuji jako vychovatelka ve školní družině a učitelka některých výchov.

Jaký je Váš cíl?

Mým cílem je co nejlépe zorganizovat volný čas dětí ve školní družině tak, aby se nenudily, užily si nabízené činnosti a něco nového se dozvěděly nebo naučily. Zároveň dát dětem přiměřené množství volného času na spontánní aktivity, aby měly možnost uplatnit svou osobnost a netrávily volný čas pouze organizovaně.

Co Vás baví ve volném čase?

Baví mě tvořit – šít, paličkovat (vedu kroužek paličkování), kreslit, paspartovat, péct, ale také číst, chodit do přírody, jezdit na kole a na výlety v našem stařičkém obytném autě.

jana k_Fotor 4.jpg

​Základní škola 

logo školy bez pozadí.bmp

bílé podolí