top of page

NĚCO MÁLO O NÁS

Mgr. Stanislava Šindelářová

ředitelka školy


Co máte vystudováno?

V době, kdy už jsem byla spojená s touto školou, jsem vystudovala na vysoké škole v Ústí nad Labem obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. O něco později také nezbytné Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení. Za sebou mám také řadu školení a vzdělávacích kurzů, které mi pomáhají při práci s dětmi. 

 

Co Vás přivedlo na tuto školu?

Faktorů pro můj vstup na tuto školu bylo několik - přestěhovala jsem se do obce, v této škole pracovala paní Alena Hudcová, kterou jsem znala a hlavně velká touha pracovat s dětmi a vyzkoušet si nepoznané.  (Měla jsem jen krátkou zkušenost z velké městské školy.) Způsob výuky na malotřídní škole mi už tehdy přišel neskutečně zajímavý a zároveň náročný. Byla to tedy výzva.

 

Jak dlouho na této škole působíte?

No jen si to spočítejte, nastoupila jsem v září 2006. To to ale letí. :)

 

Jaká je vaše pracovní náplň na této škole?

Dělám, co je potřeba. :) Ne, teď vážně.  Od srpna roku 2018 mám tu čest tuhle naši školu rodinného typu řídit. Mojí hlavní pracovní náplní tedy je zajišťovat podmínky pro výchovně vzdělávací proces dětí v mateřské škole a žáků ve škole základní. Vedu tým lidí a starám se o to, aby vše dobře fungovalo, aby byl naplňován školní vzdělávací program, aby byly všechny děti rozvíjeny dle svých možností a aby byl zajištěn individuální přístup ke každému z nich. Zároveň se starám o materiální zabezpečení, komunikaci se spolupracujícími institucemi a v neposlední řadě také o povědomí o naší škole. Současně působím jako učitelka, někdy asistentka pedagoga. Učím převážně český jazyk a matematiku a již řadu let provázím naše prvňáčky jejich prvním školním rokem. To je také hlavní důvod mé aktivity s předškoláky. Zpravidla jednou za měsíc s nimi trávím odpoledne, abych je co nejvíc poznala a mohla co nejlépe připravit prostředí a podmínky pro jejich první školní rok. Je pravda, že za dobu, co tu působím, jsem si vyzkoušela už ledasco. :) Před těmi 14 lety jsme začínala jako vychovatelka ve školní družině, i na toto období moc ráda vzpomínám, byla to příležitost, jak děti poznat z jiného úhlu. 

 

Jaký je Váš cíl?

Jéééé, těch já mám. :) Spokojené děti, žáky, jejich rodiče a kolegyně. 

Jako učitelka si přeji vybudovat pevné základy u našich žáků. Aby se všichni do školy těšili              a spolupodíleli se na vzdělávání. Aby odcházeli dobře připraveni a vybaveni na svoji životní cestu.

Mým cílem, jako ředitelky, je co nejvíce využít potenciál malotřídní školy. Díky menšímu počtu žáků ve třídách se lépe daří v oblastech poskytování individuálního přístupu a vzdělávání každému  z našich žáků; brzkého odhalení nadání nebo případného oslabení a včasné nastavení odpovídajících podmínek vzdělávání; preventivního působení a předcházení sociálně patologických jevů. Velkou předností je zároveň spojení ročníků v jedné třídě. Žáci jsou vedeni k samostatnosti, velmi intenzivně tak rozvíjí tolik potřebné kompetence k řešení problémů. Mnohem častěji než kamarádi z velkých škol pracují ve dvojicích nebo skupinách, učí se spolupracovat a vzájemně komunikovat. .... A takhle bych mohla ještě chvilku pokračovat. :) Když to shrnu - hlavním cílem je osobnostní růst a rozvoj talentů u každého našeho žáka v ideálních podmínkách, jaké malotřídní škola bezesporu poskytuje. 

Co Vás baví ve volném čase?

Ve volném čase nejraději relaxuji v přírodě a na zahrádce. Mám ráda různé tvůrčí činnosti, takže často tvořím nějaké školní pomůcky nebo dekorace. A konečně - přebytečnou energii vybíjím při běhání. :)

Stánička 2 d.jpg
Mgr. et Bc. Anna Vojáčková, DiS.

zástupkyně ředitelky školy


Co máte vystudováno?

Vystudovala jsme toho hodně. :) Ale zmíním hlavně Univerzitu J. A. Komenského v oboru učitelství a speciální pedagogika.

 

Co Vás přivedlo na tuto školu?

Na tuto školu mě přivedl inzerát paní ředitelky a chuť znovu pracovat na malotřídní škole. Kdysi jsem pracovala v malotřídní škole v Malíně, tu ale bohužel v té době zavřeli. Prošla jsem několika školami různých velikostí, mám tedy srovnání. Když se opět naskytla příležitost vrátit se na malotřídní školu, která mě kdysi okouzlila, využila jsem ji. 

 

Jak dlouho na této škole působíte?

Na této škole působím od září 2019. :) 

 

Jaká je vaše pracovní náplň na této škole?

Co tu dělám? Učím! :) Zasvěcuji žáky do tajů vědy a čtenářství. Také vymýšlím jak zpestřit
vyučování soutěžemi a jinými aktivitami. Důraz kladu na prožitkové učení, individuální přístup a žáky vedu k hodnocení vlastní práce. Myslím si, že v mé tématicky zaměřené třídě rozhodně není nuda. :)  

 

Jaký je Váš cíl?

Mým cílem je probudit čtenářské dovednosti v každém žáčkovi naší školy. Čtenářství je velmi důležité. Snažím se volit zábavné metody, které u žáků nenásilnou formou prohlubují vztah ke čtení. Žáci nečtou "povinnou" četbu, ale plní Čtenářské bingo, které je alternativnější a zároveň také atraktivnější, tvoří prezentace, v průběhu roku sepisují zážitky z jednotlivých měsíců a tvoří tak knihu Můj školní rok. Kromě toho Vedu Čtenářský klub. :) 

Co Vás baví ve volném čase?

Baví mě toho hodně. :) Nejvíce asi tvoření z jakéhokoliv materiálu a pořádání nejrůznějších akcí
pro děti a tvořivé rodiče. Ráda také jezdím se svou rodinou na výlety po krásách naší
republiky. 

anča 2_Fotor.jpg
Natálie Dus

učitelka 


Co máte vystudováno?

Momentálně dokončuji studium Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v Hradci Králové. 

Co Vás přivedlo na tuto školu?

Na této škole jsem byla na týdenní souvislé praxi v 5. ročníku a byla jsem z prostředí malotřídní školy velmi nadšená. Poté, co mi paní ředitelka nabídla místo učitele, neváhala jsem a nabídku přijala. Ačkoliv… Nebylo to úplně rozhodnutí z minuty na minutu. Nejdříve se objevily obavy 
a strach z neznámého, ale nakonec zvítězila zvědavost. Pro malotřídní školu jsem se rozhodla především proto, že díky menšímu počtu ve třídách je zde větší prostor pro individuální přístup k žákům, a také se mi líbí myšlenka heterogenních tříd, kdy starší žáci mohou pomáhat těm mladším a zároveň jim mohou být vzorem. 

Jak dlouho na této škole působíte?

Na škole jsem začala učit od září 2022.

 

Jaká je vaše pracovní náplň na této škole?

Na této škole působím jako učitelka v 1. a 2. ročníku, kde vyučuji většinu předmětů. Ve starších ročnících budu žáky učit také tělesnou a výtvarnou výchovu.

Jaký je Váš cíl?

Může to znít jako klišé, ale myslím si, že cíl každého učitele je, mít ve třídě spokojené děti, které se budou do školy těšit. Jedním z mých cílů bude také snaha o to, abych u žáků vypěstovala touhu po poznávání nových věcí. Věřím, že pokud jsou žáci v dostatečně podnětném prostředí, touha po nových znalostech a dovednostech u nich přijde sama, protože člověk je od přírody tvor zvídavý. No, a protože jsem sportovec tělem i duší, dalším z mých cílů bude předat žákům svou lásku ke sportu, protože co si budeme povídat, v dnešní době technologií zájem o pohyb u dětí ubývá. Takže je jasné, že v mých hodinách budou mít žáci pohyb nejen o tělesné výchově, ale tělovýchovné chvilky budou zařazeny i do ostatních hodin.

Co Vás baví ve volném čase?

Jak už jste možná pochopili z předešlé otázky, v mém životě hraje neodmyslitelnou roli sport. Dokážu se nadchnout pro jakoukoliv sportovní aktivitu, ale mojí srdcovkou je fotbal. Pokud mi to zdraví umožňuje, tak si jdu zaběhat, anebo se projet na kole nebo kolečkových bruslích. Když je venku pochmurno, nejraději si zalezu pod deku s nějakou zajímavou knížkou. No a pokud zrovna nejsem na fotbale, nebo s knihou v ruce, tak zbyde čas i na můj další koníček, kterým je cestování (a to nejen po Česku, ale i po světě).

DSC_0853 (2).JPG
Bc. Jana Kořínková

vychovatelka, učitelka výchovných předmětů


Co máte vystudováno?

Po ukončení gymnázia jsem absolvovala pomaturitní studium na Střední odborné uměleckořemeslné škole při Školském ústavu umělecké výroby a souběžně s ním Školu šití Ireny Čihákové.  Při zaměstnání jsem později vystudovala studijní program Vychovatelství na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Co Vás přivedlo na tuto školu?

Byla to hlavně změna pracovního prostředí, touha zkusit něco nového – od téměř dospělých dětí přejít k menším, které baví tvořit. Přání uplatnit svoji kreativitu v dětském kolektivu.

 

Jak dlouho na této škole působíte?

Na naší malotřídní škole působím od roku 2016.

 

Jaká je vaše pracovní náplň na této škole?

Pracuji jako vychovatelka ve školní družině.

Jaký je Váš cíl?

Mým cílem je co nejlépe zorganizovat volný čas dětí ve školní družině tak, aby se nenudily, užily si nabízené činnosti a něco nového se dozvěděly nebo naučily. Zároveň dát dětem přiměřené množství volného času na spontánní aktivity, aby měly možnost uplatnit svou osobnost a netrávily volný čas pouze organizovaně.

Co Vás baví ve volném čase?

Baví mě tvořit – šít, paličkovat (vedu kroužek paličkování), kreslit, paspartovat, péct, ale také číst, chodit do přírody, jezdit na kole a na výlety v našem stařičkém obytném autě.

jana k_Fotor 4.jpg
bottom of page