top of page

ŠKOLNÍ JÍDELNA

úprava ceny obědů web.png
Změna úhrady stravného a úplaty MŠ/ŠD

Od počátku školního roku 2020/2021 dojde ke změně ve způsobu úhrady stravného v základní i mateřské škole, stejně tak i úplaty za předškolní vzdělávání

v MŠ a zájmové vzdělávání v ŠD. 

Bližší informace najdete v přiloženém dokumentu Platby od září 2020 a příloze Souhlas s platbou inkasním způsobem.

+420 733 351 089

KONTAKT

JÍDELNÍČEK

Kotva 1
bottom of page