top of page

ŠKOLNÍ JÍDELNA

+420 733 351 089

vedoucí ŠJ - Markéta Chlumská

kuchařka - Monika Hrubcová

KONTAKT

JÍDELNÍČEK

Kotva 1
bottom of page