top of page

HISTORIE NAŠÍ ŠKOLY

V dávných dobách, asi od roku 1781, byla v Bílém Podolí jednotřídní škola. Vyučovalo se v obecním domě č. p. 72, v tehdejší radnici. Třída byla umístěna v přízemí, v zadní místnosti byl byt pro učitele. Škola v Bílém Podolí byla zrušena pravděpodobně asi roku 1782 po vyhlášení Tolerančního patentu, kdy v roce 1782 byla postavena evangelická škola v Semtěši. Do této školy začali posílat evangelíci z Bílého Podolí své děti, načež katolické děti byly posílány do školy ve Zbyslavi a následkem toho asi zanikla škola v Bílém Podolí. Poslední učitelem byl František Trojan.

Stará pohlednice z obce, na které je budova školy a vedle stojící obchod.
historie naší školy

Nová škola v Bílém Podolí

V roce 1874 občané pociťovali nutnost zřídit novou školu. Po mnohých přípravách podalo obecní zastupitelstvo v Bílém Podolí dne 19. 4. 1874 žádost c. k. Okresní školní radě v Čáslavi o zřízení obecné školy. Žádost byla kladně vyřízena, obec vykoupila pozemek na postavení nové školy. Začalo se se stavbou za pomoci všech občanů. Dne 28. 8. 1896 došlo svolení k otevření nové školy v Bílém Podolí, 15. 9. se začalo vyučovat. Koulaudace byla 22. 10. 1896.

Ředitelé

Bohuslav Kopáč
Josef Slavík
Josef Hozák
František Klem 1938-1945
Václav Bucek 1945-1964
Theodor Černý 1964-1976
Daniela Horká 1976-1983
Alena Hudcová 1983-2004
Jana Skalická 2004-2018

Stanislava Šindelářová 2018-

Historická černobílá třídní fotografie před vchodem do školy.
bottom of page