top of page

ZAPOJENÍ ŠKOLY DO PROJEKTŮ

logo digitalizace
DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

 

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Společná cesta II

​Naše škola se zapojila do Výzvy č. 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony III.

1. 9. 2021 jsme zahájili dvouletou realizaci projektu Společná cesta II. Projekt je pokračováním projektu Společná cesta a je zaměřen na kombinaci společného vzdělávání žáků, podpory extrakurikulárních aktivit a aktivit rozvíjející ICT.

logo doučování
Doučování žáků škol
Investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Společná cesta

​Naše škola se zapojila do Výzvy č. 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II.

Projekt byl zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních aktivit a aktivity rozvíjející ICT.

Dvouletý projekt byl zahájen 1. 9. 2019 a ukončen 31. 8. 2021.

eu logo

EU - peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu "EU PENÍZE ŠKOLÁM". Cílem tohoto projektu je zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt byl na naší škole zahájen 1.5.2011 a byl ukončen 31.12.2013.

Projekt jsme využily k dalšímu vzdělávání pedagogů, vytvoření samostatné hodiny AJ pro 5. ročník, zřízení hodiny čtenářské gramotnosti, k pořízení vybavení školy ICT technikou (notebooky, interaktivní tabule) a nákupu interaktivních výukových programů.

V rámci šablony III/2 vypracovaly naše vyučující 6 sad vzdělávacích materiálů:

M I. - materiály pro matematiku 1. - 2. ročník - dokončeno

ČJ I. - materiály pro český jazyk 1. - 2. ročník - dokončeno

M II. - materiály pro matematiku 3. - 5. ročník - dokončeno

ČJ II. - materiály pro český jazyk 3. - 5. ročník - dokončeno

AJ - materiály pro anglický jazyk 1. - 5. ročník - dokončeno

INF - materiály pro informatiku v 5. ročníku - dokončeno

Na požádání poskytneme vypracované a ve výuce pilotně ověřené DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ.

Kontakt: zspodoli@centrum.cz

eu logo

Bezvadná řeč

Naše paní učitelka se zúčastnila grantového projektu "Bezvadná řeč", čímž získala kompetence potřebné pro činnost v oblasti prevence vad řeči a nápravy řeči, a buda tak moci pomáhat našim dětem/žákům s tímto znevýhodněním.

Realizátor: Služba škole MB

Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.48/02.0036

Cíl projektu: Realizovat pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ kurz Bezvadná řeč. Účastníci projektu získají kompetence potřebné pro činnost v oblasti prevence vad řeči a nápravy řeči a následně budou moci pomáhat dětem a žákům s tímto znevýhodněním.

Více informací o projektu na https://www.sskolemb.cz/ucitele/bezvadna-rec-grantovy-projekt-cz-1-07-1-3-48-02-0036/ 

SPONZOŘI

Městys Bílé Podolí

logo městysu Bílé Podolí

Sady Bílé Podolí

logo  sady

Zahradnictví Kutná Hora

logo zahradnictví KH
bottom of page